VILLKOR

Vid genomförd bokning godkänner Ni följande villkor.


Tovig päls: Tovig & försummad päls som måste rakas av medför en extra kostnad för att täcka den extra tid & arbete det tar att befria hunden från tovorna, samt slipning utav skär & saxar som används under processen. Vi reder endast ut en väldigt liten mängd tovor på öron & svans, även detta tar tid & sliter på våra verktyg & kroppar. Beroende på omfattningen görs pristillägg även här.


Reaktiva & rädda hundar: Du som ägare har skyldighet att informera oss om din hund tidigare har visat reaktiva tendenser. Vi har när som helst rätt att avsluta behandlingen om situationen känns ohållbar eller otrygg för hunden eller oss & debiterar då för den tiden besöket tagit. Hundar med tendenser att bitas kan råka skada sig själva på våra verktyg, något du som ägare bör vara medveten om.


Sjuka hundar: Hundar som är sjuka i tex kennelhosta eller annan smittsam infektionssjukdom tas inte emot. Detta för att minska risken att sprida smittorna vidare.  Har din hund varit sjuk/dålig i magen inom de närmsta veckorna har ni skyldighet att berätta detta för oss, där efter bedömer vi om det är lämpligt för hunden att vistas hos oss eller ej.


Loppor & löss: Om hunden visar sig ha loppor eller löss i pälsen kommer ni kontaktas omgående för att hämta upp hunden. Hunden är välkommen åter efter avslutad lopp- eller lusbehandling. Vi tar ut en saneringsavgift. I vissa fall tillkommer avgift för tiden hunden varit hos oss beroende på tidsåtgång.


Hundhälsa: Om avvikelser så som tandsten, potentiella problem med knän/höfter, knölar eller sår mm. upptäcks meddelas ägaren vid upphämtning av hunden. Svåra fall av vanvård anmäls till Länsstyrelsen efter att ägaren informerats om detta.


Priser: Alla priser gäller tovfri päls som skötts & borstats (hela vägen in till huden) regelbundet mellan klippningarna. Priset bedöms individuellt efter pälsens skick, hundens beteende, hundens storlek & tidsåtgång. Vi kan därför inte ge en exakt prisuppgift innan avslutad behandling. Ju bättre skick pälsen är i & ju mer trygg & van hunden är desto lägre blir priset.


Sen hämtning: Om hunden inte lämnas eller hämtas på avtalad tid tillkommer en förseningsavgift.

Uteblivet besök & sen avbokning: Uteblivna besök & besök som inte avbokas minst 24 timmar innan besöket debiteras med 50% av kostnaden för bokad behandling. Avbokning görs till oss via telefon, sms, Facebook eller Instagram, alla dagar, dygnet runt.

Hundar som kissar inne: Du som ägare är skyldig att rasta din hund ordentligt innan sitt besök. Om din hund kissar inomhus måste den ha kisskydd på sig hos oss, dessa finns att låna på plats. Om din hund skadar produkter, inredning eller väggar/golv kan du som ägare bli ersättningsskyldig.